Voltaire

voltaireVoltaire
Beşir Fuad

Arka kapak yazısı…
“Kurtuluşa ermiş olan fırka adını verebileceğimiz o birkaç kişi,acaba nasıl adamlar imiş ki, böyle büyük başarıya ulaşabilmişler? Acaba kullandıkları silah ne imiş?

O küçük fırkayı oluşturan adamlar: Kopemik, Kepler, Galileo, Newton, Bacon, Descartes, Giordano Bruno ve diğerleri gibi hakikat sever olan âlimler, fen adamlarıdır.

Papazların zindanlarına, işkencelerine, cellatlarına karşılık kullandıkları silah gözlem, deney ve ayrım gücü fabrikasının ürünlerinden olan ilimler ve fenlerden, harcadıkları barut akli muhakemelerden, attıkları mermiler faydalı delillerden başka bir şey değildi. Fakat bunların kullandıkları mermilerde bir üstünlük vardır ki, o da hiçbir zaman boşa gitmeyip her birinin birkaç bin düşman beynine isabet edip etkilemesidir. İşte bir avuç adam akıl ve deha, bilgi ve vukuf sayesinde, başka bir silaha muhtaç olmaksızın, böyle büyük bir başarıya erişmişlerdir:

Bilen güçlüdür!

Bugün biyografisini okumakta olduğunuz Voltaire, kurtuluşa ermiş olan o fırkaya mensup dahilerden biridir ki, Hristiyanlık hurafelerini nerede bulduysa tepelemiş, taassup ordusunu kahredici hezimete uğratmıştır.”

“Koca Voltaire! Namın ilelebed muhterem olsun!”
Beşir Fuad

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Erdoğan Erbay – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.