Tedkîk-i Ecsâm | Cisimlerin İncelenmesi

cisimlerin-incelenmesiTedkîk-i Ecsâm | Cisimlerin İncelenmesi
Fatma Aliye Hanım


Arka kapak yazısı…
“Malumdur ki, bugün materyalistlik pek ziyade meydan almıştır. Ruhaniyeti inkâr ile onun maddi kuvvetlerden ibaret bulunduğu ve insan bedeninin mükemmel bir makine olup sırf fizyolojik ısı ile idare olunduğu itikadında bulunanlar çoğalmışlardır. Ruhun aslı, tözü ve hakikati bilinemediği için onu red ve inkâr ediyorlarsa, ilerlemeleriyle övündükleri maddenin aslı, tözü ve hakikati acaba nedir? Bunu böyle bilmişler de mi öyle materyalist, yani maddeci olmuşlardır? Nerede! Ne mümkün!… Asıl garibi bu ki, işte böyle tözsel hakikatini bilemedikleri maddelerin her şeyin esası olduğunu iddia ve tözsel hakikati bilinemediğinden dolayı ruhu inkâr eyliyorlar. Madde nedir? Bunun mahiyet ve hakikatini bulabilmişler mi ki, ruhunki bilinemediğinden dolayı onu inkâr eyliyorlar.”
Fatma Aliye Hanım

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Ali Utku – Arzu Ekinci

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.