Reybîlik, Bedbînlik, Lâ-İlâhîlik Nedir? – Tevfik Fikret’in Târîh-i Kadîm’ine Bir Cevâb

reybilik-bedbinlik-lailahilik-nedirReybîlik, Bedbînlik, Lâ-İlâhîlik Nedir? – Tevfik Fikret’in Târîh-i Kadîm’ine Bir Cevâb
Şüphecilik, Kötümserlik, Tanrıtanımazlık Nedir? – Tevfik Fikret’in “Târîh-i Kadîm”ine Bir Cevap
Mehmed Ali Aynî

Arka kapak yazısı…
“Bu reddiyeyi bir rica üzerine yazıyorum. Tevfik Fikret’in Târîh-i Kadîm’ini okuyan gençler ruhen zehirleniyorlarmış. Bu sebeple o tarihin mahiyetini açıklığa kavuşturmak gençliğin fikrî selamet ve masumiyetini muhafaza için zorunlu imiş. Aslında bu manzumeyi yayınlandığı vakit ben de görmüştüm. Fakat ona böyle bir reddiye yazmak hatırıma gelmemişti. Çünkü öyle isyankârca tecavüzlere Tevfik Fikret’ten çok önce cüret edenler gelip geçmişti. Eskilere nispetle daha dün denilecek bir zamanda Nietzsche dahi Hıristiyanlık aleyhinde, Voltaire ile Feuerbach’ı fersah fersah geçmek şartıyla, o güne kadar işitilmemiş derecede çirkin küfür ve tecavüzleri içermekte olan Deccal’ini {Antéchrist) yazmamış mı idi?”
Mehmed Ali Aynî

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Ali Utku – Abamüslim Akdemir

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.