Red ve İsbât

red-ve-isbatRed ve İsbât
Alman Feylesoflarından Louis Büchner’in
Ahmed Nebil, Baha Tevfik Efendiler Tarafından Tercüme Olunan “Mâdde ve Kuvvet” Nâm Eserine Reddiyyedir.

Harputîzâde Hacı Mustafa Lütfi Efendi

Arka kapak yazısı…
“Almanya filozoflarından Louis Büchner adlı filozofun Madde ve Kuvvet adındaki eserinin Ahmed Nebil, Baha Tevfik Efendiler tarafından Türkçeye tercüme olunan nüshasının birinci cildi acizâne gözüme çarptı. Bu eseri tekrar tekrar okuyup derinlikli şekilde incelediğimde şöyle özetleyebildim ki, bu kitabın içeriği akıl ve mantıkla uzlaştırılamaz ve bir filozofun görüşleri olmaktan pek uzaktır ve ilmî bir kitap olmaktan ziyade bazı şeylerin hallerini ve niteliklerini bildiren sıradan bir kitap sayılmaya daha lâyıktır.
(…)
Kısacası, bu kitabın içeriğine baştan sona sahih bir nazar atfeylediğimizde, akıl ve mantığın ve münazara adabının tam bir şiddet ve nefretle reddedip hoş görmeyeceği yanlış bir esastan ve sakat bir meslekten başka ilmî ve fennî hiçbir sahih tartışmaya tesadüf edilemez.
Harputîzâde Hacı Mustafa Lütfi

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
İbrahim Hakkı Kaynak – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.