Psikoloji ve Tefekkür Usûlü

ilmi-ahvali-ruh-ve-usuli-tefekkurİlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür
Psikoloji ve Tefekkür Usûlü
Rifat Bin Mehmed Emin

Arka kapak yazısı…
“Mekteb-i Sultani’de ahlâk dersi âcizane sorumluluğuma bırakılmıştı. Ahlâk bilgisi kitaplarında nâtık nefsden söz etmek gerekli olduğundan ve ders vermede esas aldığım “Ahlâk-ı Alâi” adlı güzel kitapta ruh ve nâtık nefs bahsi mevcut olduğundan derslerde nâtık nefs ve psikolojiye dair öncekilerin ve sonrakilerin incelemelerini özetleyerek tespit etmiş ve yazmıştım. Bu kadar zahmet ve araştırma ile topladığım felsefi eserlerin unutulmaya terk edilmesini uygun bulmadım. Buna mantık ve münazara ilminin özetini de eklemeye cesaret ettim ve isminin de “İlm-i Ahvâl-i Rûh ve Usûl-i Tefekkür” olmasını tercih ettim.”
Rifat bin Mehmed Emin

Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan
Tarık Tuna Gözütok

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.