Nietzsche Hayâtı ve Felsefesi

nietzsche-hayati-ve-felsefesiNietzsche Hayâtı ve Felsefesi
Ahmet Nebil – Baha Tevfik – Memduh Süleyman

Arka kapak yazısı…
“Nietzsche’nin mesleğini belirlemek için eleştirmenler arasında birçok mücadele ve tartışmalar cereyan etmiş; bazıları onu bir şair, bazıları da bir düşünür gibi değerlendirerek eserleri ve şahsı hakkındaki incelemeleri o suretle yürütmüşlerdir. Hakikaten de onun eserlerinde bu iki özelliğe rastlanır. Nietzsche hem bir edip hem de bir düşünürdür. Yalnız onda bu iki özellik birleştirilmemiştir. Eğer düşüncelerini hikâye, diyalog, piyes şeklinde yazmış olsaydı, o zaman -Ibsen gibi- hem bir düşünür hem de bir edip kabul edilecekti. Ancak böyle olmadı; kendisi kazaran hayatının akışına boyun eğerek kâh duygusal bir çoşkunlukla hastalıklı, olgun şiirler yazdı, kâh bu duygularını fikir haline getirmekle felsefe yaptı.”
Ahmet Nebil – Baha Tevfik – Memduh Süleyman

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Ali Utku – M. Abdullah Arslan

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.