Muhtasar Felsefe

muhtasar-felsefeMuhtasar Felsefe
Baha Tevfik

Arka kapak yazısı…
“Mekteplere mahsus muhtasar bir felsefe kitabı yazmak mecburiyetinde kaldığım zaman cidden büyük ve güç bir meseleye başlamakta olduğumu anladım. Çünkü felsefe bütün Avrupa liselerinde öğretilmekte bulunmuş olmasına rağmen henüz pek dağınık ve oturmamış bir haldedir. Aynı zamanda oturmasının imkânı da yoktur. Çünkü felsefe herhangi suretle tarif edilirse edilsin nihayet “hakikatin araştırılması” sözüyle özetlenebilir. Halbuki hakikat var mıdır? Hakikat keşfedilebilmiş midir? Keşfedilebilmesinin imkânı mevcut mudur? Henüz bu sorulara kesin bir cevap verilemiyor, hatta bizi hakikate ulaştıracak yol hakkında bile ciddi bir kanaatimiz yok…

Her filozof başka türlü görmüş, başka türlü düşünmüş, başka türlü ifade etmiş. Ve bundan sonra gelecek filozoflar da şüphesiz kendilerine mahsus tarzlarla görecekler!.. Hatta felsefeyi büsbütün inkâr eden filozoflar (!) olduğu gibi, birçok felsefi teoriyi bilimlerin varsayımlar kısmı unvanı altında şerh ve izaha çalışan felsefe aleyhtarları (!) da vardır…

Şu halde bu gibi dağınık ve kesin olmayan meseleler üzerine nasıl bir mektep kitabı yazılabilir?
Baha Tevfik

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Gül Eren – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.