Mâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)

madde-ve-kuvvetMâdde ve Kuvvet (Kraft und Stoff)
Louis Büchner
Baha Tevfik – Ahmed Nebil

Arka kapak yazısı…
“Madde ve Kuvvet’in okuruna şu hususu şimdiden haber vermek isteriz ki, bu kitapta söz konusu olan din, İslâm dini değil, Hristiyanlıktır, hatta Hristiyanlığın tahrif edilmiş şeklidir. Yazar ancak bu mantıksız şekli ele alarak itirazlarını saymış ve hücumlarını yapmıştır. Bundan başka bu itirazların İslâmlığı kapsadığı varsayılsa da cevabını verecek hocalarımız, çok şükür yok değildir. “Vahdet-i Mevcûd”da da söylediğimiz gibi, gençlerimizi dinlerine karşı kayıtsız bir hale koyan bu gibi eserlerin dilimizde cevapları yoktur. Çünkü tercüme edilmemişlerdir. Din âlimlerimiz ise çoğunlukla yabancı dillere vakıf değiller… İşte bunun için biz, “Vahdet-i Mevcûd” gibi “Madde ve Kuvvet”i de harfiyen tercüme ederek, cevap vermekle mükellef sayılan iktidar sahiplerinin dikkat gözlerine sunuyoruz. Eserin her türlü mesuliyeti yazarına aittir.”
Baha Tevfik – Ahmed Nebil

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Kemal Kahramanoğlu – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.