Feminizm Âlem-i Nisvân | Feminizm: Kadınlar Alemi

feminizm-alemi-nisvanFeminizm Âlem-i Nisvân
Feminizm: Kadınlar Alemi
Odette Laguerre, Baha Tevfik

Arka kapak yazısı…
“Günümüzde mevcut şeylerin kadim kökenlerini görmek iktidarı gözlerinde bulunmayan kıt görüşlüler feminizmin hassas ve insaflı kelimelerini, günümüz İslâm toplumlarının yaşamında bulamamakla, niçin mazilerde aramıyorlar?
Doğu ve Batı’nın kadın üzerindeki manevi dönüşümlerini tamamıyla muhakeme ederek, maziden hale doğru gelirsek görürüz ki, feminizm en hassas kökeni ve en makul dönüşümlerle İslâm şeriatinde hakikaten tekâmül etmiştir.
(…) İslâmiyetin ayrıca bir feminizm reformuna asla ihtiyacı yoktur.
(…) İslâmiyet “feminizm”dir.”
Baha Tevfik

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Kemal Bakır – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır.
Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.