Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis

felsefe-i-edebiyat2Felsefe-i Edebiyât ve Şâ’ir Celîs
Edebiyat Felsefesi ve Şair Celis
Baha Tevfik

Arka kapak yazısı…
“Esasen felsefe de edebiyattan ayrı bir şey değildir. İnsan nasıl sevdiğinin arkasından koşarak feryat ederse, hakikat denilen şeyin de arkasından koşarak feryat edebilir. Zaaf ve acz hali birincisinde de ikincisinde de aynen mevcuttur. Hatta bu hususta felsefeyi daha helak edici görürüm. Çünkü birincisinde aranılan şeyin bulunmak ihtimali mevcuttur. Fakat felsefenin ebedi sevgilisi olan hakikat kendi takipçisinden aynı seyir hızı ile firar ediyor. Bu heyecan bulaşmış araştırmaları şiir saymaya devam edersek, edebiyat belki geçici bildirimlerin göründüğü alan olabilir, fakat felsefe sonsuz bir şiirdir. Başından nihayetine kadar, evvelden âhire, ezelden ebede kadar bir şiirdir. Hakikatin, bilginin şiiridir.”
Baha Tevfik

Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar
Kemal Kahramanoğlu – Ali Utku

Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.