Osmanlı Felsefe Çalışmaları

Dizi Editörü Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Utku