türk

Herşey Özgürlük İçin !

İnsan özgürlük bilincine özgür olamama durumunda varır. İşte bu sebepledir ki genelde özgürlüğü elinden alınmış insanlar kendi varoluşlarını özgürlükle anlamlandırarak özgürlük...