Bayburt Üniversitesi Resimleri ve Tanıtımı

Bayburt Üniversitesi’nin tanıtımı için bize materyal sağlayan Bayburt Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sami AYAN‘a teşekkür ederiz.

Bayburt Üniversitesi hakkında bilgi ve Bayburt Üniversitesi’nin fotoğrafları

KURULUŞ:

Ülkemizin en genç üniversitelerinden olan Bayburt Üniversitesi 2008 yılında kurulmuştur. Faaliyetine Kurucu Rektör Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu’nun göreve geldiği 15 Eylül 2008 tarihinde başlamıştır.

MİSYON

Bayburt Üniversitesinin görevi; yalnızca öğrencilerini bilgi üreten, paylaşan, toplumun yararına sunan sorumlu bir yaşama birer önder olarak hazırlamak değil, aynı zamanda kaliteli eğitim, araştırma ve hizmet programları yoluyla bölge ve ülke insanının sosyal, kültürel ve ekonomik koşullarını geliştirmektir.

VİZYON

Bayburt Üniversitesi, liberal eğitimde, araştırmada ve hizmette dünyaca tanınmış bir toplum üniversitelerinden ve/veya enstitülerinden biri olmayı, öğrencilerinin öğrenimi ve kişisel gelişimi için ender fırsatlar sağlamayı, bölge ve ülke insanının hayat kalitesini geliştirme sorumluluğunda birleşmiş bir akademik topluğu ve öğrenci merkezli araştırmanın adresi olmayı hedeflemiştir.

Akademik Kadro:

Bayburt üniversitesinde Ocak 2011 itibariyle 154 akademik, 131 idari personel görev yapmaktadır. Sürekli açık tutulan istihdam kapısı ve ilanlarla akademik kadronun zenginleştirilmesi çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir.

Öğrenci Durumu:

2010-2011 akademik yılında üniversitemizde 3 bin 300 öğrenci eğitim görmektedir. Önümüzdeki yıl yeni açılacak bölümler ve mevcut bölümlere yeni kayıtlar ile bu sayının 4 bin civarına yükselmesi beklenmektedir.

Fiziki Durum;

Merkez Dede Korkut Kampüsü ve eğitim binalarıyla Ocak 2011 itibariyle fiziki mekan alanlarımız 29100 metrekareye ulaşmıştır. Merkez Dede Korkut Kampüsü dışında şehir merkezinde iki ayrı yerde meslek yüksekokulu binaları bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra yaklaşık 800 dönümlük arazi üzerine yapılacak yeni kampus için ilk kazma bu yıl içerisinde vurulacaktır.

Akademik Birimler(Fakülte ve Yüksekokullar);

Üniversite bünyesinde rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bayburt Eğitim Fakültesi,

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Bayburt Meslek Yüksekokulu ile Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile;

Yine rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bulunmaktadır.

2010-2011 yılı itibariyle, İİBF’de İktisat ve İşletme bölümleri; Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi, Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümlerinde örgün ve ikinci öğretim programlarında, Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat, Makine ve Gıda Mühendisliği bölümleri örgün ve ikinci öğretim programlarında;

Meslek Yüksekokulunun Bilgisayar Teknolojileri ve Planlama, Büro ve Sekreterlik, Dış Ticaret, Endüstriyel Elektronik, Elektrik, İşletme, İşletme Yönetimi, Kimya Teknolojisi, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulama ile Pazarlama bölümlerinin örgün ve ikinci öğretim programlarında aktif olarak öğrenci bulunmaktadır.

Bayburt Üniversitesi AB ülkeleri üniversiteleri arasında gerçekleştirilen ve 3000 üniversitenin üyesi olduğu öğrenci, öğretim elemanı ve bilgi alışverişine dayalı ERASMUS programı üyesi olup programa kayıtlı üniversitelerle öğrenci stajları, yoğun programlar ve ERASMUS Dil Kursları ile öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği imkânına sahiptir.

Üniversitemizde;

Bayburt Üniversitesinde kaliteli bir üniversitede olması gereken tüm teknik altyapı ve sağlıklı iletişim imkânlarını oluşturulmuştur. 12 TB’lık Bilgi işlem merkezi, bu merkeze bağlı bir video konferans salonu; fizik, kimya, biyoloji laboratuarları; 250 bilgisayardan oluşan bilgisayar sınıfları; akıllı tahtalar; 200 kişinin aynı anda çalışabildiği, bilgisayardan katalog taramasıyla dilenen kaynağa ulaşılan ve ilgili kısımların kaydının alınabildiği tam otomasyon kütüphanesi; çağdaş dershaneleri ve modern kampüsü ile üniversitemiz henüz iki yıl önce kurulmasına rağmen güçlü bir eğitim sisteminin tüm yardımcı unsurları oluşturulmuştur.

Sosyal Etkinlikler;

Üniversitemiz tarafından başlatılan “Sosyal Dayanışma ve Dönüşüm Projesi” kapsamında birçok sosyal ve kültürel aktivite gerçekleştirilirken, Bayburt Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı bünyesinde de sosyal etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilerin bu alandaki ihtiyaçlarını gidermek için çalışılmaktadır. Yurt gezileri, 2010 yılında birincisini düzenlenen bahar şenlikleri ve Nevruz kutlamaları, şehrin ileri gelenleriyle düzenlenen öğrenci forumları, spor etkinlikleri, satranç turnuvaları vb etkinliklerle öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli değerlendirmeleri için fırsatlar oluşturulmaktadır.

Öğrenciler Neden Sizi Seçsin?

Çünkü…

Üniversitenizi diğer üniversitelerden farklı kılan özelliğiniz

Yenilikçiyiz. Çok güçlü bir teknolojik altyapıya ve çok yeni bir üniversite olmamıza rağmen tamamlanmış kompakt bir kampüse sahibiz. Kampüs içerisinde öğrencilerimize wi-fi bağlantısıyla ücretsiz internet imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabildikleri modern kafeteryaları aratmayan sosyal alanlarımız var. Katalog taramasıyla istenilen kaynağa ulaşma imkanı sunan modern bir kütüphanemiz, tam donanımlı dil, bilgisayar, fizik, kimya ve biyoloji labotratuvarlarımız var. Genç ve dinamik bir akademik kadromuz ve uzaktan eğitime imkân veren video konferans sistemimiz var. Öğrenci merkezli bir üniversiteyiz. Huzurlu bir ortamımız var. Sürekli düzenlediğimiz sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerimizin alan eğitimi yanında kültürel gelişimine de katkıda bulunmaktayız.

Bayburt Üniversitesinde bütün bölüm öğrencileri iki dönem içerisinde Yabancı Dil 1 ve Yabancı Dil 2 eğitimi görmektedirler. Bunun dışında gerekli görülen bölümlerde ise mesleki yabancı dil eğitimi de verilmektedir. Bu eğitimleri sağlamak adına, üniversitemiz bünyesinde 4 adet İngilizce Bölümü okutmanı bulunmaktadır. Okutmanlarımızın yanında bir de fulbright programı dahilinde üniversitemizde her yıl bir Amerikalı İngilizce eğitmeni görev almaktadır. Ders görülen sınıflarımızın dışında bir adet de tam donanımlı Yabancı Dil Laboratuvarı ve bu laboratuvar içerisinde tavan destekli hoparlörler, internet ulaşımı, mikrofon, iki adet dev projeksiyon perdesi ve 2 tane hoca bilgisayarı olmak üzere toplam 52 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimize en iyi ve en donanımlı yabancı dil eğitimi verilmesi mümkün olmaktadır. Bunlara ek olarak kütüphanemizde yeterli miktarda İngilizce kaynak/doküman da erişilebilir durumdadır.

2008 yılı Mayıs ayında kurulan Bayburt Üniversitesi 2008 yılı Eylül ayında Rektör Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu’nun göreve başlamasıyla aktif hale gelmiştir. Üniversitemizde şu anda 4 Profesör,1doçent, 22 yardımcı doçent, 28 öğretim görevlisi, 13 okutman, 1 uzman ve 100 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Kuruluş amaçları öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek ve yapacakları faaliyetlerle topluma faydalı olmak olan Öğrenci Kulüpleri, faaliyetlerini 2009 yılından itibaren Bayburt Üniversitesi bünyesinde sürdürmekte olup, bugün itibari ile sayıları 23’e ulaşmıştır. Kulüplerimizden Spor Kulübü üniversite sporları federasyonunun her yıl düzenlediği yarışmalara sporcu yetiştirmeye yoğunlaşmış, Borsa ve Finans kulübü ile Gençlik ve Kariyer Kulübü öğrencilere geleceğe yönelik meslekleri tanıtıcı paneller düzenlemekte, Çevre kulübü ve Çevreci Mühendisler Kulübü Bayburt şehrinin simgesi haline gelmiş Bayburt Kalesi ve Çoruh Nehrini temizleme çalışmalarına girişmiş, Biyoloji Kulübü önderliğinde atık pil toplama kampanyaları düzenlenmiş, Toplumda duyarlılığı arttırmaya yönelik kurulan Toplum Gönüllüleri Kulübü ise Lösev ve TTNET ile ortak projelere imza atıp ülke genelinde ses getiren mavi kapak kampanyaları düzenlemiştir. Fotoğrafçılık ve Görsel sanatlar Kulübü ise öğrencileri sanatla buluşturan sergileri üniversitemize taşımıştır.

Üniversitemizde 2011 itibariyle Spor Kulübü, Fizik Kulübü, Borsa ve Finans Kulübü, İşletme Kulübü, Biyoloji Kulübü, Tiyatro kulübü, Doğa Sporları Kulübü, Müzik Kulübü, Çevre Kulübü, Sinema Kulübü, Toplum Gönüllüleri Kulübü, Halk Oyunları Kulübü, Mesleki Etkinlikler Kulübü, Yerel Tarih Araştırma Kulübü, Gençlik ve Kariyer Kulübü, Fotoğrafçılık ve Görsel Sanatlar Kulübü, Çevreci Mühendisler Kulübü, Bilim, Kültür ve Değerler Kulübü, Ar-Ge Kulübü, Basın-Yayın ve İletişim Kulübü, Genç Girişimciler Kulübü ve Makine Teknolojileri Kulübü aktif olarak faaliyet göstermektedir.

Yurt dışı öğrenci ve öğretmen değişim programları

Bayburt Üniversitesi, AB üye ülkeleri üniversiteleri arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 3000 üniversitenin üyesi olduğu LLP (Lifelong  Learning Programme) Erasmus programına kayıtlı bir dünya üniversitesidir.  Erasmus programı kapsamında üniversitemiz İktisat, İşletme, Uluslar arası İlişkiler, Makine, Gıda, İnşaat Mühendisliği, Öğretmen Eğitimi, Karşılaştırmalı Eğitim, Teoloji alanlarında lisans ve yüksek lisans düzeyinde Elektronik Mühendisliği, Kimya Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri /Telekominikasyon Bilişim alanlarında ön lisans düzeyinde İtalya, Avusturya, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Litvanya gibi AB ülkelerindeki çeşitli üniversitelerle ikili anlaşmalar yapılmıştır.

2010-2011 yılında Erasmus programı kapsamında gerçekleştirilen Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Personel (Ders verme) Hareketliliği için Ulusal Ajans tarafından 35070 Euro hibe tahsis edilmiştir. Tahsis edilen hibe miktarına göre 2010-2011 Akademik yılında Erasmus Öğrenim Hareketliliği kapsamında 10 öğrencimiz anlaşmalı üniversitelere giderek eğitimlerini başarıyla tamamlamışlardır. Personel ders verme hareketliliğinden de iki öğretim üyemiz faydalanmış olup yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde ders vermiştir. Ayrıca Erasmus Personel hareketliliği kapsamında İtalya Brescia üniversitesinden Prof.Dr. Angelo Santagostino ekonomi alanında üniversitemizde ders vermiştir.

2011-2012 akademik yılında üniversitemiz Erasmus programı kapsamında 16 öğrenci hareketliliği ve 9 personel hareketliliği gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Yurt olanakları

Bayburt’ta öğrencilerimizin barınması için en önemli mekânlar yurtlardır. Başta Kredi Yurtlar Kurumu yurtları olmak üzere öğrencilere yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel yurtlar da mevcuttur. Şehir, öğrenci sayısı arttıkça kendisini yeni duruma göre geliştirmekte ve her geçen yıl özel girişimle yeni yurtlar açılmaktadır. 30 Mayıs 2011 itibariyle Bayburt’ta yükseköğrenime hitap edecek düzeydeki yurtların kapasitesi;

Kredi Yurtlar Kurumu: KYK Kampüsü 292 kız, 292 erkek olmak üzere 584; şehir merkezi 212 kız, 144 erkek olmak üzere toplam 356;

Toplamda KYK 940 kapasiteye sahiptir. Bunların yanında Temmuz 2012’de hizmete girecek 750 öğrenci kapasiteli yurt inşaatına da başlanmıştır.

Kredi Yurtlar Kurumu yurtları yanında şehirde özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarla öğrencilerimizin barınma ihtiyacı karşılanmakta bu konuda ciddi bir sorun yaşanmamaktadır.

Kampüs olanakları

33.000 m2 alana sahip merkez Dede Korkut Kampüsünde eğitimini sürdürmekte olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültelerimiz şirin ve kompakt bir yapı sunmaktadır. Aynı kampus içerisinde yer alan merkez kütüphanemiz ve sosyal alanlarımız öğrencilerimize huzurlu ve kaliteli bir eğitim imkanı sağlamaktadır.

Kampüs alanında öğrencilerimize ücretsiz wi-fi bağlantısıyla internet erişimi sunulmaktadır. Bununla birlikte 12 TB’lık bilgi işlem merkezi, tam donanımlı bilgisayar laboratuarları, akıllı tahtalar, video konferans salonu, akıllı öğrenci kimlik kartı da öğrencilerimize sunulan imkanlar arasında. Bilgi işlem merkezimiz ayrıca dileyen tüm öğrencilerimize www. …@bayburt.edu.tr uzantılı e-posta alanı vermekte, Bayburt Üniversiteli olmanın ayrıcalığını yaşatmaktadır.

Şehir merkezinde yer alan merkez kampus ulaşım ve güvenlik konularında kolaylık sağlamaktadır.

Ücretiniz…

Devlet üniversitesi olduğu için üniversitemizde eğitim ücretsizdir.

Burs olanaklarınız

Üniversitemizde öğrencilerimize ucuz yemek imkânı sunulmaktadır. Öğle ve akşam olmak üzere iki öğün dört çeşit sıcak yemek sadece 1,5 Lira karşılığında öğrencilerimizin hizmetindedir.

Kariyer olanakları

İnşaat mühendisliği bölümünde öğrencilerin pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuar imkânlarından, hem de ülkemizde faaliyet gösteren inşaat sektörünün önde gelen firmalarında staj imkânlarından yararlanılmaktadır.

Gıda Mühendisliği bölümü olarak son teknolojiyle cihaz ve ekipmanlarla donatılmış laboratuarımızla ve çevre illerdeki özellikle süt, peynir, pestil, köme, fındık, çay fabrikaları ile büyük ve küçükbaş hayvan kesimhanelerinde staj imkanlarıyla öğrencilerimiz yeterli donanım ve tecrübeyle hayata atılmaktadır.

Makine Mühendisliği bölümündeki mevcut laboratuarlarda çağdaş teknolojinin tüm imkânlardan yararlanarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerimiz aksatılmadan sürdürülmektedir. Sanayi ile iletişim halinde olan akademik personelin danışmanlığı ve yönlendirmesiyle öğrencilerimizin yapacağı stajlarla en iyi düzeyde yetişmelerini sağlamak amaçlanmıştır.

Öğretmen yetiştiren kurum olarak Bayburt Eğitim Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere kamuda ve özel eğitim kurumlarında istihdam olmaktadır.

Henüz mezun vermeyen İİBF’de kaliteli bir eğitim sunulmakta olup yurt içi ve yurt dışından davet edilen alanında uzman ekonomistlerle öğrenci gelişimine katkı sağlanmaktadır. Özel sektörle kurulan işbirliğiyle burada eğitim gören öğrencilerimize staj imkanı sağlanmakta ve mezun olduklarında sahip oldukları donanım ve tecrübeyle özel sektör ve kamuda görev alabilmektedirler.

Meslek Yüksekokullarımızda sanayi-üniversite işbirliğiyle oluşturulan eğitim programıyla öğrencilerimizin reel sektörde tecrübe kazanması yoluna gidilmekte aynı programla sanayide çalışan elemanların eğitimi gerçekleştirilmektedir.

Bayburt Üniversitesi’nin Logosu: Bayburt kelimesinin ‘b’ miniskül harfi ile üniversite kelimesinin ‘ü’ harfi kompoze edilmiştir. Logoda ‘ü’ harfi aynı zamanda iki figür insan olarak biçimlendirilmiş olup, öğretim üyesi ve üniversite öğrencisine gönderme yapılmıştır. Öğretimin karşılıklı iletişimle gerçekleştiği olgusunu sembolize etmektedir. Harfler içiçe geçirilerek Bayburt ve üniversite birlikteliği vurgulanmış olmaktadır. Logo için seçilen renkler de evrensel değerler taşımaktadır.

Bayburt Üniversitesi’nin resmi internet sitesi için tıklayınız.