Türkiye’de fikir akımları tartışıldı

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen açıkoturumda “Türkiye’de fikir akımları” konusu ele alındı.

Kültür Merkezi’ndeki açıkoturuma Prof. Dr. M. Hanifi Palabıyık, Doç. Dr. Erdoğan Erbay ve Yrd. Doç. Dr. Selahattin Tozlu konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmalarını yöneltilen sorulara verdikleri cevaplarla gerçekleştiren akademisyenler öğrencilerin yönelttiği, Türkiye`de ki sağ ve sol fikirler gerçekten hangi ideolojilere hizmet ettiği, kültür milliyetçiliği ile turan ve ülkücülük fikrinin ne kadar örtüştüğü, İslamcılık ile milliyetçiliğin birbirine zıt iki düşünce olup olmadığı, Kuran ve sünnette Milliyetçiliğin yerinin ne olduğu, Türkiye isminin Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluş aşamasında ırka dayalı bir milli devlet olarak kurulduğunu gösterip göstermediği, Atatürk Milliyetçiliğinin günümüzde anlaşılamamasının sebeplerinin neler olduğu, Türkiye de Türkleri asli unsur olarak görmenin doğru kabul edilip edilemeyeceği, kominizim ve sosyalizm arasındaki farkların neler olduğu gibi, çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırdılar.

Açıkoturumu çok sayıda öğrenci ve akademisyen dinledi.