Türk Dünyası Üniversiteler Birliği

Türk Keneşi (Konseyi) tarafından düzenlenen Türk Dünyası Üniversiteler Birliği 2. Hazırlık Toplantısı Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye’den 15 kurucu üniversitenin katılımı ile 29-30 Mayıs 2013 tarihlerinde Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te gerçekleştirildi.
Toplantıya Üniversitemizi temsilen Rektörümüz Prof. Dr. Hikmet Koçak, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Osman Mert ile Açıköğretim Fakültesi Sekreteri Metin Saygılı katıldı.
Türk Konseyi Genel Sekreteri Halil Akıncı’nın başkanlığında yapılan toplantıya Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Osman Gazi Üniversitesi’nin temsilcileri de iştirak etmiştir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen’in, Azerbaycan’ın Kırgızistan Büyükelçisi’nin ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanı’nın da yer aldığı toplantının açılış konuşmasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, “Geçmişte olduğu gibi modern çağda da en önemli kaynak hiç şüphesiz ki insandır; insan da kültürüyle, inanç sistemiyle ve sosyal değerleriyle vardır ve anlamlıdır. Dolayısıyla yeni nesillerin kimliğini şekillendirirken kültürümüzün zengin maddi ve manevi dünyasını temsil eden eserlerimizi, sosyal değerlerimizi etkin bir şekilde kullanmak; ortak müfredat programları geliştirmek zorundayız.” dedi.
Yaklaşık Bin Yıldır Farklı Coğrafyalarda Yaşıyor Olsak da Bizim Tarihî, Dinî, Kültürel Kodlarımız Aynıdır.

Koçak sözlerine şöyle devam etti; “Biz yaklaşık bin yıldır farklı coğrafyalarda yaşıyor olsak da bizim tarihî, dinî, kültürel kodlarımız aynıdır. Yani birlikte hareket edebilmemiz, pek çok konuda ortak politikalar geliştirebilmemiz için Avrupa Birliği ülkelerinin bile sahip olmadığı seviyede ortak bir zeminimiz vardır. Geçen zaman içinde bazı ortak özelliklerimizin üzeri küllenmiş olsa da artık ortak eğitim politikalarıyla bu özelliklerimizin tekrar farkına varmak, köprüleri tekrar canlandırmak zamanı çoktan gelmiştir.”
Ülkeler için nitelikli insan gücünü yetiştiren kurumların üniversiteler olduğunu belirten Koçak, akademik düzeyde kurulan ilişkilerin zaman içinde siyasi, kültürel, ekonomik.. Bütün alanları kapsayabileceğine dikkat çekti. Rektör Koçak, Türk Cumhuriyetleri arasında bizim en fazla önem vermemiz gereken konulardan biri hiç şüphesiz ortak bir yükseköğretim alanı oluşturmaktır ki bu tarihî günde Bişkek’te, kültür tarihimizde de önemli bir yeri olan Tanrı Dağlarının eteklerinde söz konusu hedefi gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız.” ifadesiyle üniversiteler arasında yapılacak işbirliğinin önemine vurgu yapmıştır.
Orhun Süreci

“Kredili Sistem ve Atatürk Üniversitesi Örneği” başlıklı konunun da sunulduğu Toplantı sonucunda Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan “Türk Dünyası Üniversiteler Birliği Yönergesi” kabul edilmiş ve söz konusu sürecin adının Atatürk Üniversitesinin teklifi ile “Orhun Süreci” olması uygun görülmüştür.
Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Toplantısı için Bişkek’te bulunan Rektör Koçak, bu süre zarfında Manas Üniversitesi, Kırgızistan Tıp Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Yusuf Balasagun Kırgız Millî Üniversitesi ve Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ile ikili görüşmeler yapmış; söz konusu üniversitelerle birtakım anlaşmalar imzalamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Kırgızistan Büyükelçisi’ni ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanı’nı da ziyaret eden Koçak, Yusuf Balasagun Kırgız Millî Üniversitesinin 80. kuruluş yıldönümü töreninde Türkiye üniversitelerini temsilen üniversiteler arası işbirliğinin önemini vurgulayan bir de konuşma yapmıştır.