Oltu’da altın ve krom madeni var

Emekli öğretim üyesi Dr. Mithat Vıcıl, Oltu ve yakın çevresindeki altın yataklarıyla ilgili bilgi verdi.
Atatürk Üniversitesi Oltu Yer Bilimleri Fakültesinde “Altın Yatakları ve Oltu-Narman Civarının Altın Potansiyeli” isimli bir konferansta konuşan Vıcıl, altın yatakları ve Oltu yakın çevresindeki altın potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.
Dr. Mithat Vıcıl, Oltu-Narman civarında doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 25 km uzanan Karadağ masifinde yer alan altın yataklarının bilinen en iyi örnekleri olduğunu söyledi.
Vıcıl, söz konusu bölgedeki madenlerde Au, Pt, Ni, As ile eser oranda Sb, Bi, Nb gibi elementler bulunduğunu anlattı.
Oltu Yer Bilimleri Fakültesi seminer salonunda gerçekleştirilen ikinci konferansa ise konuşmacı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Özgür Bilici katıldı.
“Oltu ve Çevresinin Krom Potansiyeli” isimli sunusunda Bilici, Oltu yakın çevresinin krom potansiyeli hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Oltu ve çevresinin kromit yatakları açısından araştırılmaya değer bir bölge olduğunu ifade eden Bilici, “Kop bölgesi ile yapılan deneştirmeler ışığında Oltu çevresinin, hem bilimsel hem de ekonomik açıdan faydalı olabileceği krom potansiyeline sahiptir. Ekonomik yatakların bulunması halinde; istihdam sağlayacak tesislerin kurulması ve bölgenin madencilik faaliyetleri açısından önemli konuma gelmesi sağlanacaktır. Ortalama küçük bir işletmede teknik elemanlar haricinde de 30–100 işçiye istihdam sağlanması mümkün olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.