M.Ruhi ESENGÜN Anma Toplantısı

anma-toplantisi

Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak, üniversitemizin ve bölümümüzün kurumsal kimliğine sağladığı katkılardan dolayı değerli hocamız M. Ruhi Esengün adına düzenlediğimiz anma toplantısında sizleri de aramızda görmekten onur duyacağız.
Geleneksel dünyada insan ve toplum yaşamının bütünlüğüne ait kavramlar olarak zaman ve mekân, modernitenin dönüştürücü etkilerine maruz kalan en temel kavramlar arasında yer alır. Öyle ki, bugün bilgi-iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişimlerle yepyeni boyutlar kazanan bu “yaratıcı yıkım” sürecinin insan ve toplum yaşamında yol açtığı sonuçlar, zaman ve mekân algımızdaki dönüşümlerle ölçülebilir. İnsanın varlıkla kurduğu derin ve karmaşık ilişkinin de merkezinde yer alan, başlangıçtan itibaren sözün ve dilin hem koşulu hem de konusu olan bu kavramların edebiyatla kökensel ilişkilerini ve edebi kanondaki farklı biçim ve görünümlerini sorunlaştırmak şüphesiz zengin bir tartışma alanı açıyor. Bu bağlamda toplantımızda, edebi eserlerin temel unsurlarından olan dil, zaman ve mekân kavramlarını birlikte ya da birbirlerinden bağımsız biçimde inceleyen çalışmalara yer verilecektir.