İİBF, “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Muhasebe Uygulamaları”nı masaya yatırdı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde “Yeni Türk Ticaret Kanunu’un Vergi ve Muhasebe Uygulamalarına Getirdiği Yenilikler” konusu ele alındı.
Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen panele Prof. Dr. Turan Öndeş, Vergi Mütfttişi Baki Mısır, Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler katıldı. Panelin modoretörlüğünü ise Gelir İdari Grup Müdürü Sefer Demir yaptı.
Açılışta konuşan İİBF Dekanı Prof. Dr. Suphi Orhan bin 500 maddeyi aşan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun uygulanmasına başlandığını hatırlatarak, amaçlarının, ilgili kurum ve kuruluşları olduğu kadar kamuoyunu da bilgilendirmek ve yasanın getirdiği yenilikleri topluma anlatmak olduğunu söyledi.
Daha sonra konuşmacılar, Yeni Türk Ticaret Kanununun ülkemizde ticari yaşamın geleceğine damga vuracak bir değişim içerdiğini, “Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme” olduğunu vurguladılar.
Yeni Kanunun, şirketlerimizin kurumsallaşması, sürdürülebilirliği, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması ve şeffaflık açısından çok önemli bir fırsat ve zemin hazırladığını anlatan panalistler, yasayı, en iyi şekilde değerlendirmek ve Yeni Kanun’u Türk şirketlerinin sağlıklı büyümesi ve geleceğe güvenle bakmasını sağlayacak önemli bir değişim projesi olarak gördükmlerini ifade ettiler.
Yeni Yasanın muhasebe uygulamalarında getirdiği yenilikleri de anlatan konuşmacılara Panelden sonra Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Suphi Orhan tarafından Erzurum Vergi Dairesi’nin plaketi verildi.