Atatürk Üniversitesi’nde “Yeni Teknolojiler” paneli düzenlendi

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “Yeni Teknolojiler/New Technologies” konulu panelde gelişmiş ülkelerin sahip olduğu son teknolojiler ve AR-GE çalışmalarının önemi üzerinde duruldu.

Kültür ve Gösteri Merkezi’nde düzenlenen panelden önce Atatürk Üniversitesi ile Amerika üniversitelerinden “University of Arkansas at Little Rock” arasında ortak çalışmalar yapılması konusunda bir anlaşma imzalandı.

Rektör Koçak, imza töreni sırasında yaptığı değerlendirmede, Atatürk Üniversitesi’nin kuruluş sürecinde ABD’nin Nebraska Üniversitesiyle işbirliği yapıldığını hatırlatarak, “Nebraska Üniversitesi ile olduğu gibi, University of Arkansas at Little Rock ile yaptığımız anlaşmayla da önemli işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Asaf Varol’un panel yöneticiliği yaptığı oturumda Sam Houston State University öğretim Üyesi Prof. Dr. Peter Cooper, aynı üniversite öğretim üyesi Prof. Dr. Jerry Cook, West Virginia Üniversitesi’den Prof. Dr. İsmail Çelik ve University of Arkansas at Little Rocak’dan Prof. Dr. Coşkun Bayrak konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmacılar, son birkaç yüz yılda insanlık tarihinde bilim ve teknoloji konularında son derece önemli gelişmelerin ortaya çıktığını, devam eden bu sürecin değişim ve ilerlemeyi de birlikte getirdiğine dikkat çektiler.

Bilginin elde edilmesi, işlenmesi/üretilmesi ve dönüştürülmesi süreçlerinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin temel paradigmaları olduğuna vurgu yapan konuşmacılar, bilimsel gelişmelerin ve yeni teknolojilerin yaşamı etkilemeye ve değiştirmeye devam edeceğini kaydettiler.