Afyoncu, “Osmanlı Mirası”nın önemini anlattı

Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Afyoncu, “Dünya’da ve Türkiye’de Osmanlı Devletine karşı yeni bir merak ve araştırma süreci başladı” dedi.
Edebiyat Fakültesi Tarih Kulübü’nün çağrılısı olarak Erzurum’a gelen Afyoncu, Kültür Merkezi’nde verdiği konferansta, 1990’lı yıllardan itibaren Dünyada ve Türkiye’de Osmanlı dönemiyle ilgili araştırmaların ve yayınların arttığına dikkati çekerek, “Yeniden şekillenen dünyamızda her yanda Osmanlı karşımıza çıkıyor. Osmanlı’nın izlediği siyasetin izleri ve etkileri günümüzde de devam ediyor” dedi.
“Muhteşem Yüzyıl” dizisinin tarih danışmanlığını da yapan Afyoncu, Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenlerin Osmanlı Dönemi politikalarını ve Osmanlı Dönemi tarihini ne kadar iyi birlerse bugün o derece etkili bir dış politika yürütme şansına sahip olabileceklerini ileri sürdü.
“Osmanlı 16. yy’da dünyada taklit edilen, örnek alınan bir devletti. Rus Çarları Osmanlı yönetimini inceleyerek Osmanlı’daki gibi, liyakat esasına göre bir sistemi kendi ülkeleri için de kurdular ve Çarlığı uzun yıllar iktidarda tutmayı başardılar” saptamasını yapan Afyoncu, şöyle devam etti:
“İspanyollar uzun süre Türk subaylarının aktif özelliklerine duydukları hayranlık nedeniyle, kendi askerlerini de Osmanlı askeri sistemine göre yönetmeye çalıştılar. Polonyalılar ise Türklerin kullandığı kimi savaş araçlarını alıp kendi ordularında kullandılar. Mesela Türk kılıcı bunlardan biridir. Maalesef biz Türk kılıcını bıraktık, ama Polonya ordusu hala Türk kılıcını kullanmaktadır.”
Osmanlı Mirası’nın Avrupa ülkeleri tarafından çok iyi bilindiğini hatırlatan Afyoncu, Osmanlı Devleti’nin bu ülkeler tarafından çoğu kez bir korku unsuru olarak da hatırlandığını ve hala genlerinde bu korkuyu taşıyan ulusların olduğunu ifade etti.
Afyoncu, Osmanlı denildiği zaman genelde belli bir dönem olmuş, fetihler yapmış, sonra yok olmuş bir devletin akla geldiğini de belirterek, “Fakat buradaki en büyük problemlerden biri şudur ki, Avrupa tarihine bakıldığında İngiltere tarihi, Fransa tarihi gibi tek bir devlet tarihi anlatılıyor. Türk tarihine baktığımız zaman ise 100`den fazla devletin kurulduğunu görüyoruz,” diye konuştu.
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Özbek konferans verdiği için Doç. Dr. Erhan Afyoncu`ya teşekkür etti.