4. Sosyal Hizmetler Çalıştayı’nda sosyal hizmetler eğitimi masaya yatırıldı

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından organize edilen “Sosyal Hizmetler Eğitiminde yeni Anlayışlar ve Açıköğretim Uygulamaları” konulu IV. Sosyal Hizmetler Çalıştayı’nda Açıköğretim fakültelerindeki sosyal hizmetler eğitim politikaları ve yöntemleri konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Rektörlük Senato Salonunda başlayan Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Üstün Özen, içinde bulunduğumuz yüzyılın, tüm dünyada, değişimin ivme kazandığı, çatışma ve gerilimlerin ağırlıklı olarak yaşandığı, çağcıl teknolojinin günlük yaşamı dönüştürdüğü bir karakter sergilediğini hatırlatarak, “İnsanların kaygıları da bu dönüşüme paralel olarak artmaktadır. Değişen toplumsal koşullarda, bireylerin, grupların veya toplulukların çeşitli konularda destek görme ihtiyaçları da her geçen gün belirginleşmektedir. Bir disiplin ve meslek olarak ‘sosyal hizmet’, içinde bulunduğumuz yüzyıl ve bu yüzyılın egemen yaşam kalıpları içerisinde, insanlar ve çevreleri arasındaki birçok karmaşık hareketliliği incelemesi bağlamında, çözüm üretici yapısı ile vazgeçilmez bir konum kazanmaktadır” dedi.

Disiplinlerarası bir çalışma alanı olarak sosyal hizmet, birbiriyle ilişkili bir değer, kuram ve uygulama sistemidir. Sosyal hizmet, insancıl ve demokratik ideallerden hareketle ortaya çıkmış olup; değerleri de her insanın eşitlik ve onuruna saygı duyma anlayışına dayanmaktadır. Yüzyılı aşan geçmişi ile sosyal hizmet uygulamaları, insan gereksinimlerini karşılamayı amaç edinmiştir.

Tecrübeli bir üniversite

50 yılı aşkın geçmişi ile eğitim alanına önemli katkıları bulunan Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan ve alanında donanımlı ve nitelikli kadrosu ile henüz bir yıllık geçmişine rağmen önemli aşamalar kaydetmiş bulunan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin, Sosyal Hizmetler Bölümü ile günümüzde önemli bir konum kazanmış olan bu alanda nitelikli elemanlar yetiştirmeyi kendisine görev edindiğini ifade eden Özen, şöyle devam etti:

“2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında, 6 program ile 20.000 öğrenciye ulaşmayı hedefleyen Fakültemiz bünyesinde yer alan Sosyal Hizmetler Bölümü, ülkemizde duyulan önemli bir gereksinimi karşılamak üzere açılmıştır. Bilindiği üzere, Sosyal Hizmet Uzmanları, günümüz koşullarında çeşitli kamu kuruluşlarının yanı sıra kreş ve gündüz bakımevleri, Ergen Danışma Merkezleri, Koruyucu Aile Hizmetleri, Özel Eğitim Kuruluşları, Toplum Merkezleri, Sosyal Yardım Birimleri, hastaneler, çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri ve sivil toplum kuruluşları gibi çok çeşitli alanlarda istihdam olanağı bulmaktadır.”

Sosyal hizmetlerin önemi

2010 yılı itibariyle ülkemizde toplam il ve ilçelerdeki sosyal hizmetler müdürlüğü sayısının 116’ya ulaştığını anımsatan Özen, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Ülkemizin çeşitli bölgelerinde 74 çocuk yuvası, 323 çocuk evi ve 37 sevgi evi halen hizmet vermekte; bu merkezlerde 8 bin bireye hizmet sunulmaktadır. Yetiştirme yurdu ve huzurevi sayısı 97’dir. Yetiştirme yurtlarında kalanların sayısı yaklaşık olarak 5 bine ulaşmıştır. Yatılı ve gündüzlü hizmet verilen yaşlıların sayısı ise 9 bindir. Bunların dışında yatılı, gündüz ve devreler halinde 5 bin bireye hizmet veren toplam 79 rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Çocuk ve gençlik merkezlerinin sayısı ise 37 olup; yaklaşık 9 bin bireye yatılı ve gündüzlü hizmet verilmektedir. Toplumsal sosyal hizmet yapılanması olarak önem taşıyan aile danışma merkezlerinin sayısı 48 olup; hizmet verilen birey sayısı da 20 bine erişmiştir. 85 toplum merkezinde sosyal fayda ortaya çıkarılmaya çalışılmakta; erişilen birey sayısı ise 11 bini geçmektedir. Kadın konukevlerinin sayısı da yine 2010 yılı itibariyle 43 olup; toplam kadın ve çocuk sayısı 4 binin üzerindedir.

Sosyal hizmetlerdeki nitelikli insan sayısı artıyor

2010 yılı itibariyle sosyal hizmet alanında çalışan personel sayısı toplamda 4611’dir. Bunların başında 1109 sosyal çalışmacı gelmektedir. 2010 yılında özürlü bakım hizmetlerine ayrılan bütçe 1.776.000.000 olmuştur. Çocuk hizmetleri ve gençlik hizmetleri de önemli miktarlarda kaynak ayrılan hizmet birimleri arasında yer almaktadır.

Tüm bu rakamlar, ülke gelişmesi ve kalkınmasında toplumsal hizmet alanı olarak sosyal hizmet konusuna verilen önemin her geçen gün artmakta olduğuna işaret etmektedir. Nitekim her geçen gün alanında uzman personele duyulan ihtiyaç da gün yüzüne çıkmaktadır. Fakültemiz bünyesinde açılan Sosyal Hizmetler Bölümü de Türkiye’nin birçok Üniversitesi’nden değerli akademisyenler ve alan uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan ve hazırlanacak olan müfredat ve ders materyalleri çerçevesinde tüm bu alanları kapsayacak ve uzman eleman ihtiyacını karşılayacak tarzda yapılandırılmıştır.

Gelişmeler yakinen takip ediliyor

Günümüzde eğitim alanında yaşanan tüm gelişimleri yakından takip eden Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin temel eğitim anlayışı, öğrenciye geleneksel öğretim yöntemlerinin terk edilerek, video, ses, animasyon gibi çok çeşitli öğretim materyallerine dayalı, etkileşimli ve öğrenci merkezli eğitim vermektir. Bu çerçevede tüm programlarımız, öğrencilere yeni iletişim teknolojileri esaslı uzaktan eğitim olanağı sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim alanında çağdaş gereksinimleri karşılamayı hedefleyen ve topluma çeşitli katkılar sağlamayı amaçlayan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin kısa zamanda önemli gelişmeler kaydetmesini ve güvenle yola devam etmemizi sağlayan tüm çalışma ekibime teşekkür ederim. Özellikle de sizlerin huzurunda bu çalıştayın hazırlık aşamasında yoğun çaba gösteren ve zamanının önemli bir kısmını çalıştayın mükemmel geçmesi için ayıran program koordinatörüm sayın Prof. Dr. Nurullah Altaş’a, Dekan yardımcım sayın Yrd. Doç. Dr. Selçuk Karaman’a, fakülte sekreterim Sayın Metin Saygılı’ya teşekkür ediyorum.”

Böylesine önemli ve toplumsal katkı sağlayan Sosyal Hizmet Eğitimi Çalıştayı’na ev sahipliği yapmaktan onur duyduğumu bildirir; hepinizi saygı ile selamlarım.”

İki gün sürecek Çalıştay’a Türk üniversitelerinden alanında uzman çok sayıda bilim adamı katılıyor.