1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu

Sempozyum Yeri
Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezleri A.Ü. Merkez Kampüs,
Yakutiye-Erzurum/TÜRKİYE

Tarih: 2-4 Mayıs 2012

 • Sempozyumun dili Türkçe olup, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça gibi dillerde de bildiriler sunulabilecektir.
 • Sempozyumda sunulacak bildiriler genel konu başlıklarına göre tasnif edilecek, oturumlarda konu bütünlüğü sağlanacaktır.
 • Sempozyuma katılım sunulu ya da sunusuz olabilir. Sunulu bildiriler için salonlarımızın yeterli derecede alt yapısı mevcuttur.
 • Sempozyum sonunda yurt içinden ve dışından bilim insanları tarafından sempozyumun genel bir değerlendirmesi yapılacak ve bir sonuç bildirisi yayınlanacaktır.
 • Sempozyumda sunulan bildiriler, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayımlanacaktır.
 • Sempozyum Kitabı CD’si kayıt yaptıran herkese verilecektir. Ancak sempozyum bildirileri kitap ve CD şeklinde daha sonra basılacağından katılımcıların adreslerine gönderilecektir.
 • Sempozyuma katılım formu mutlaka doldurulması gerekmektedir.
 • Katılımcılar tarafından gönderilen bildiri başlığı veya özetlerde yapılacak düzeltme ve değişiklikler bildirilmek suretiyle istenilen şekilde düzenlenecektir.
 • Dinleyici olarak katılımlar kabul edilecektir. (Katılım formunda mutlaka belirtilmelidir.)
 • Sempozyuma katılan tüm bilim insanı ve misafirlerimizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Başvurduğu halde sempozyuma gelemeyecek katılımcıların sempozyum başlangıç tarihinden en az 10 gün önce Sempozyum Düzenleme Kurulu’nu bilgilendirmeleri gerekmektedir.
 • Katılımcılara Sempozyum Katılım Belgesi verilecektir.
 • Sempozyum ve gezi programı daha sonra duyurulacaktır.

1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu

KONU BAŞLIKLARI

 • Ermeni Tarihi
 • Tarihi Süreçte Türk-Ermeni İlişkileri (Siyasi, Sosyal, Hukukî, Dinî, Kültürel ve Ekonomik Boyutlarıyla)
 • Selçuklular Dönemi
 • Osmanlı Dönemi
 • I. Dünya Savaşı Dönemi
 • Sevk ve İskân Kanunu ve Uygulamaları
 • 1915 Olayları ve Bilinmeyenler
 • Milli Mücadele Dönemi ve Sonrası Ermeni Sorunu
 • Büyük Güçler ve Türk-Ermeni İlişkileri
 • Uluslararası Politikalar ve Ermeni Sorunu
 • Ermeni İsyan Hareketleri
 • Tarihi Süreçte Ermeni Terör ve Katliam Hareketleri
 • Ermeni Sorununun Siyasi Boyutu
 • (Soykırım Tartışmaları ve Parlamento Kararları)
 • Ermeni Sorununun Hukukî Boyutu ve Soykırım Tartışmaları
 • İktisadî ve Kültürel Boyutlarıyla Türk-Ermeni İlişkileri
 • Yabancı Kaynaklarda Türk-Ermeni İlişkileri
 • Uluslararası Politikalar Bağlamında Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Başvuru için: Atatürk Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi